Specialisten in de financiële organisatie

In de huidige tijd, waarin onze organisaties en de wereld om ons heen steeds complexer worden, is het noodzakelijk dat uw bedrijfsprocessen goed beheersbaar blijven. Maric Administration Centre helpt het Midden- en Kleinbedrijf de administratieve en financiële processen op een hoog niveau te organiseren.

De diensten van Maric Administration Centre worden uitgevoerd door een ervaren en specialistische organisatie. Met onze dienstverlening kunt U zich volledig richten op uw kernactiviteiten zonder het gevoel te hebben dat U zaken uit handen geeft.

De systemen waarmee Maric Administration Centre de processen uitvoert zijn modern en lopen technologisch voorop. Wij maken gebruik van laatste technologische ontwikkelingen hierin om U zoveel mogelijk te laten profiteren.

Diensten die Maric Administration Centre aanbiedt zijn:

  •  Debiteurenadministratie; factuurverwerking, debiteurenbeheer, automatische incasso ed.
  •  Crediteurenadministratie, factuurverwerking, betalingsverkeer ed.
  •  Grootboekadministratie : tussentijdse financiële rapportage ,controle van de cijfers, aanvullende boekingen, aansluiting tussen de administratieve systemen , opmaken jaarrekening, BTW-aangifte, VPB-aangifte, bank- en kasverwerking.
  • Personeelszaken personeelsadministratie en salarisadministratie
  • Aanverwante administratieve processen zoals bijvoorbeeld een projectadministratie of een ledenadministratie worden ook door Maric Administration Centre ondersteund. Advisering en Consultancy op het gebied van: Juridische vraagstukken, zoals de keuze voor en het opstarten van rechtspersonen Fiscale zaken, zoals: BTW, Pensioen en Lijfrenten, Investering- en startersaftrek, 'onroerendgoed problematiek' , opstellen van een businessplan, financieel-administratieve of ERP vraagstukken.

Geld

Administration Services

Basis voor onze Administration Services is het Internet Boekhouden. Dit is niet nieuw of uniek. Echter, de wijze waarop Maric Administration Centre de processen rondom het internet boekhouden inricht is dat wel! Uitgangspunt hierbij is het 'internet principe' waarbij U altijd en overal toegang heeft tot uw financiële administratie.

Grafiek

Advies en Consultancy

Advies en Consultancy wordt door Maric Administration Centre verzorgd op een breed vlak. De meeste vraagstukken zal Maric Administration Centre vanuit eigen expertise beantwoorden. Voor specifieke vraagstukken gebruikt Maric Administration Centre een netwerk van specialisten waarmee wordt samengewerkt.